Det finns en stor oro över barns, särskilt pojkars läsning, men hur står det till med vuxna läsare? Bokförsäljningen och bibliotekens siffror tyder på att vuxna läser mindre än förr.

 

Böcker

Source: http://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/27/las-bocker-och-ma-bra